Ekonomie veřejného sektoru.

Stiglitz, Joseph E
Vyd. 1. Grada, 1997. 661 s.