Ekonomie : pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze.

Sirůček, Pavel
2., přeprac. vyd. Oeconomica, 2005. 220 s.