Ekonomie pro střední školy.

Sojka, Milan; Pudlák, Jan
4., upr. vyd., Ve Fortuně 3., upr. Fortuna, 2003. 191 s.