Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze.

Sirůček, Pavel
4., přeprac. a dopl. vyd. Oeconomica, 2011. 260 s.
Edice: Vysokoškolská učebnice