Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze.

Sirůček, Pavel
3., přeprac. vyd. Oeconomica, 2006. 231 s.