Ekonomie I : pro neekonomické studijní obory.

Kraft, Jiří
Vyd. 2., přeprac. Technická univerzita v Liberci, 2012. 193 s.