Ekonomie a ekonomika.

Kolář, Pavel; Veselá, Monika
2., přeprac. a rozš. vyd. ASPI, 2006. 323 s.
Edice: Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice ; 4