Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky.

Fialová, Helena; Fiala, Jan
2., dopl. a aktualiz. vyd. A plus, 2009. 312 s.