Ekonomický slovník německo-český a česko-německý. [1], Německo-česká část.

Šváb, František
1. vyd. Výzkumný ústav technickoekonomický chemického průmyslu, 1966. 133 s.