Ekonomický rozměr občanské společnosti.

Hunčová, Magdalena
1. vyd. Univerzita J.E. Purkyně, 2004. 180 s.