Ekonomický průzkum všetatsko-přívorské zelinářské oblasti : Ekonomičeskoje issledovanije Všetatsko-Privorskoj ovoščnoj oblasti = An economic study of farming in the vegetable-growing region of Všetaty-Přívory = Les recherches économiques de la région potagère de Všetaty-Přívory.

Langer, Ladislav
Vydání první. Ústav zemědělské ekonomiky vysoké školy zemědělské, 1948. 104-[II] s.
Edice: Zprávy ústavu zemědělské ekonomiky vysoké školy zemědělské v Brně ; Čís. 17