Ekonomický prozkum zemědělské výroby politického okresu poděbradského a nymburského : Betriebswirtschaftliche Analyse der Landwirtschaft der politischen Bezirke Poděbrady und Nymburk : výroba živočišná, pracovní kapacita podniků, rodinné poměry, kapitál budov a mrtvého inventáře : kritické posouzení materiálu s hlediska počtu pravděpodobnosti.

Ťukal, Jindřich
Československá Akademie Zemědělská, 1937. 200 s.
Edice: Zemědělské otázky časové ; č. 67