Ekonomicko-matematické metody.

Šubrt, Tomáš
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 351 s.