Ekonomické riadenie vo vnútropodnikových podmienkach.

Jirges, Miloslav; Kalinský, Juraj
1. vyd. Vydav. stredisko Zs KNV pri KPÚ, 1966. 221 s.