Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika.

Londák, Miroslav
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2010. 296 s.