Ekonomické pohledy na památkové statky našich měst : k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.

Hudeček, Jiří; il. Svoboda, Robert
Vyd. 1. Pracovní skupina pro regeneraci MPR a MPZ ČR při Výzkumném ústavu výstavby a architektury v knižnici ministerstva životního prostředí ČR, 1992. 81 s.