Ekonomické aspekty ochrany lesa : sborník referátů ze semináře EK OLH ČAZV se zahraniční účastí : Jeseníky, 5.-6. května 2005.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 97 s.