Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy.

Scholleová, Hana
2., aktualiz. a rozš. vyd. Grada, 2012. 268 s.
Edice: Expert