Ekonomické a finanční řízení firmy : manažerské účetnictví v praxi.

Petřík, Tomáš
2., výrazně rozš. a aktualiz. vyd. Grada, 2009. 735 s.