Ekonomická geografie Československa : celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult, skupiny stud. oborů 13-geografické vědy.

Häufler, Vlastislav; Klíma, Josef; Landová, Anna
2., přeprac. a dopln. vyd. Academia, 1984. 639 s.