Ekonomická encyklopedie. [Díl] 1, A-O.

ed. Jelínek, Jaroslav
2., přeprac. vyd. Svoboda, 1984. 2 sv
Edice: Členská knižnice