Ekonomická cvičení 3 pro 4. ročník SEŠ, studijní obor všeobecná ekonomika.

Otáhal, Vlastimil
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s.