Ekonómia v novej ekonomike : praktikum.

Rozborilová, Daria
2., preprac. a dopl. vyd. Iura Edition, 2007. 275 s.
Edice: Ekonómia