Ekologie opylovatelů : vysokoškolská učebnice.

Přidal, Antonín
Vyd. 2., upr. a rozš. Lynx, 2005. 108 s.