Ekologie. II, Biotické faktory - populace, základní modely populační dynamiky, společenstva, potravní řetězce.

Rajchard, Josef; Kindlmann, Pavel; Balounová, Zuzana
1. vyd. KOPP, 2002. 119 s.