Ekologie člověka.

Hajn, Václav
3., dopl. a přeprac. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 235 s.