Ekologie a ekonomika Třeboňska po deseti letech : Odb. kolokvium Třeboň 24. - 27. října 1988, Botanický ústav ČSAV - úsek ekologie rostlin... [aj.] : [Sborník] výsledků.

Přibyl, Stanislav; Jeník, Jan; ed. Přibil, Stanislav; ed. Janda, Jiří
Botanický ústav ČSAV, . 2 sv., 371 s.; 196 s.; 2 sv. (370 s.)