Ekologický problém ako šanca.

Smolková, Eva
Iris, 2000. 134 s.