Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. část.

Kvasničková, Danuše
3., upr. vyd. Fortuna, 2004. 94 s.