Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Kvasničková, Danuše
3., přeprac. vyd. Fortuna, 2002. 128 s.