Ekologický přírodopis : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Kvasničková, Danuše
2., upr. vyd. Fortuna, 1997. 136 s.