Ekologický přírodopis 7 pro 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií : učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. Část 2.

Kvasničková, Danuše
2. upr. vyd. Fortuna, 1997. 77 s.