Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách.

ed. Francírková, Tereza; ed. Prach, Karel; ed. Pithart, David
Botanický ústav AV ČR, 2003. 122 s.