Ekologická výchova na středních odborných učilištích zemědělských : učební text.

Hurňák, Andrej; Varga, Stanislav
1. vyd. Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1992. 70 s.