Eklogy a písně : básně Jaroslava Vrchlického.

Vrchlický, Jaroslav
J. Otto, . 108 s.