Egypt : Průvodce po turist. a přír. zajímavostech.

Novák, Libor
2., přeprac. vyd. Žaket, 1993. 127 s., obr. příl