Efemeridy pro astrology 2001-2010.

2., přeprac. vyd. Vodnář, 1995. 67 s.