Efektivnost těžby nerostných surovin.

Kasík, Štepán
Státní nakladatelství technické literatury, 1966. 140 s.