Efektivní péče v perinatologii.

Enkin, Murray
Vyd. 1. české. Grada, 1998. 385 s.