Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství.

Pokorná, Andrea
Vyd. 3., dopl. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 104 s.