Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek II/2.

ed. Hajdinová, Eva; ed. Konrád, Ota; ed. Malínská, Jana; ed. Kunštát, Miroslav
Vydání první. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2016. 565 stran