Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve.

Magurová, Dagmar; Majerníková, Ľudmila
Osveta, 2009. 155 s.