Eduard Fiala (1855-1924) : jeho život, jeho význam a jeho numismatické dílo : sborník příspěvků k 50. výročí jeho úmrtí ; za redakce Pavla Radoměrského a Julia Séma.

ed. Sém, Julius; ed. Radoměrský, Pavel
Česká numismatická společnost, 1974. 40 s., příl