Edith Piaf.

Berteaut, Simone
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1980. 501 s.
Edice: Spoločnosť priateľov krásnych kníh