Edičný plán 1978.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 48 s.