Ediční plán nakladatelství Československý spisovatel na rok 1972 : průzkumová verze.

Československý spisovatel, 1971. 26 s.