Ediční dílo Kamilly Neumannové : bibliografický soupis k 100. výročí jejího narození a 20. výročí úmrtí.

Zach, Aleš
Památník národního písemnictví, 1976. 108, [2] s.
Edice: Edice soupisů knihovny Památníku nár. písemnictví v Praze ; Čís. 1