Edém mozgu v detskom veku.

Králík, Michal; Beňo, Peter; Tischler, Vojtěch
2. prepracované vyd. Vydavateľstvo Osveta, 1985. 276 s.