Edda a Tóra.

Miskotte, Kornelis Heiko
1. vyd. EMAN, 2004. 378 s.
Edice: Bibliotheca Bohemica Batavica ; sv. 5