Edda a Sága o Ynglinzích.

Snorri Sturluson
Vyd. 2., V Argu 1. Argo, 2003. 222 s.